Posted by: ekosuryanti | January 31, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 3)

Minggu kuwi Pak Dewo ora tindhak ning kampus kaya biyasane kae, ora Minggu, ora dina liya-liyane mesthi ning kampus. Pak Dewo klebu dosen sing sregep, disiplin lan ndhuweni dedikasi babagan pendidikan kanggo masyarakat. Kaya ngapa raine katon abang ireng menawa nyawang putra-putrane sing ora ana sing gelem nerusake impen-impene. Gandhy anake ragil sing banget-banget ditresnani malah luwih seneng melu club balap. Sak wayah-wayah melu pertandingan balap ning daerah liya, ora isa full kuliah, apa maneh ngumpul keluarga. Nanging atine ora isa ngeculke ukara sing oar becik marang anak, sanajan Pak Dewo ora sarujuk menawa Gandhy dadi pembalap,nanging isih gelem ndongakake supaya anggone mbalap isa slamet lan menang.
balapam.jpg

Pak Dewo mung isa sangga uwang. Ora nyana-nyana dheweke nalika drijine ngolak-alik bukune Gandhy, ning kana ditemukake hasil kuliah semester iki, blas paling dhuwur ming B, kuwi we ming siji, liya-liyane C karo D. Raine Pak Dewo mundhak abang ireng nalika nyawang Gandhy malah ubeg nguthak-athik montor balape. Buku Diktat sing ning ngarepe dumadhakan diuncalake marang Gandhy.

“Breeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek………..”
Gandhy menga, “Ada apa sih, Pa, salah Gandhy apa? Gandhy dari tadi diam saja, kenapa Papa marah-marah?” pitakone Gandhy polos kae kaya ora dhuweni rumangsa dosa. Pak Dewo nggathukke hasil nilai kuliahe mau ning raine Gandhy.
“Iki, iki, masak biji kok mung D karo C, ana B tapi mung siji, kuwi we pelajaran Bahasa Indonesia. Liya-liyane rusak. Piye leh mu kuliah. Papa wus ragad akeh, wus tak ewangi nyambut gawe awan mbengi, Gandhy nggak ngerti Papa……………..”
images.jpg
“Gandhy, Papa ki kaya ngene kiyi isih darah biru, Papa isin, Eyang-eyangmu kuwi alus-alus banget, arep dhaharan we alus, lha kok kowe malah mbalap, sakjane Papa uwis maringi toleransi, ning nek ngene kuwi lho, nilai-nilaimu ajur, trus Papa piye isa ngarep-ngarep awakmu dadi dosen kaya Papaa…..Gandhy, Gandhy, embuh papa kudu kepiye. Ibune ora ngerti, Ibumu apa-apa mung meneng wae, ora isa ngandhani kowe. Betul-betul Papa harus bagaimana, Gandhy?”
Gandhy mung meneng wae, mripate sing bening mung kethap-kethip, ora wani plirak-plirik kaya biyasane nek gegojegan karo Raras lan Aryo, sedulur-sedulure. Kelingan Mbak Raras karo Mas Aryo, dheweke ndhuwe ide ngomong karo Papane, “Pa, saya tau saya salah, karena saya tidak bisa memenuhi harapan papa, nilai-nilai Gandhy semester ini hancur-hancuran, tetapi semua dosen tau, Pa, Gandhy harus ikut pertandingan sana-sini. Mereka tau….”
“Bagaimana mereka tau, buktinya nilai-nilai kamu jelek, lagian kamu itu anaknya Papa, Dr Dewo Samudera, masak kuliah nggak becus,…….” Pak Dewo mung gedheg-gedheg, lambene cak cek ngono kuwi,”Hmmmmm, Gandhy, Gandhy, ……………………”
“Tapi, Pa, kata pemerintah akan mengangkat atlet ke tempat yang lebih enak nanti, walaupun tidak kuliah…..” Gandhy nyoba mbelani awake.
“Gandhy, berapa atlet yang ada di sini, apa mungkin itu bisa direalisasikan secepatnya, lagian apakah kamu puas mendapat sesuatu hanya sebagai hadiah, bukan sebagai jerih payah kamu, ……..puaskah kamu Gandhy…….” Pak Dewo nyoba ngedhunke emosine mbaka sethithik.
“Gandhy, Papa, tulung pendhetke wedang putih, Papa ngelak iki….” tembunge Pak Dewo marang Gandhy, rada kendha dukane.
“Pa…” Gandhy nggolek atine Papane. Pundhake Papane dipijeti, “Pa, putrane Papa ora mung Gandhy, Mbak Raras kaliyan Mas Aryo nggih putrane Papa, inggih to, lak dede putrane tiyang sanes to, dede putrane Ibu kaliyan Bapak sanes to……..”
“Huzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, bocah ki, Papa nesu, malah dijak geguyon, yo dudu, Aryo karo Raras ki ya putrane Papa karo Ibumu, ning kowe beda, sing dhuwe karakter pribadine Papa, ki mung awakmu. Hanya Gandhy yang kayak Papa, jadi Papa lebih bermimpi tentang Gandhy. Lihatlah Gandhy yang selalu masuk ke dalam mimpi-mimpi Papa. Mas Aryo sama Mbak Raras itu lembut kayak Ibumu, kamu yang pribadi dan mentalnya maskulin……”
“Haalah, Papa itu bisa saja………….., Pa, anak Papa itu tiga, berilah anakmu ini kebebasan Pa, sampai suatu saat nanti Gandhy sadarĀ  bahwa Gandhy nggak perlu menjadi pembalap lagi. Berilah kami kesempatan yang sama Pa untuk menjadi apapun, tidak harus Gandhy yang jadi dosen, mungkin Mas Aryo bisa jadi dosen juga, atau malah Gandhy nanti bisa banting setir jadi dosen….Gandhy masih muda Pa, tolong Pa, Gandhy belum sanggup meninggalkan sirkuit.”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: