Posted by: ekosuryanti | February 21, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 4)

Kawit Eyange Gandhi gerah dirawat ning Rumah Sakit amarga nandhang gerah nafas rong wulaan kepungkur, Bu Dewo arang kondhur ning Yogya. Mulane putra-putrane katon bebas.

Raras kang biyasane yang-yangan karo pacare sing dadi fotografer ana ing salah sijine tabloid ibukota. Nek ana Bu Dewo mung disindir-sindir wae, apamaneh nek weruh Pak Dewo, saya ning didukani. Nek nggon ngene kiyi Bu Dewo rada keras amarga anak wadon mung siji aja nganti kecolongan. Aja ngangsi dikurangajari cah lanang. Nanging Raras ki angel kandanane. Ana Bu Dewo we sakpenake dhewe, apamaneh priyantune tindhak adoh ning Semarang nunggoni Bapake (Eyange Gandhi. Aryo, karo Raras). Pak Dewo malah lagi sibuk melu proyek panaliten karo NGO saka Australia kanggo nangani rehabilitasi candi-candi sing kena gempa.

Raras enggal-enggal dandan amarga Indra wus ngenteni ning ngarep omah. Dheweke bingung arep nganggo klambi sing endi. Dasare cah ayu nganggo klambi apa wae sarwa pantes, nanging rasane tetep ora pantes wae. Dheweke langsung nyaot klambi sing ketat sing ngetoke bentuke awake sing pancen apik disawang. Indra mung ngecek wae, merga suwene ora mekakat.

Ora let suwe Raras nyedhaki Indra. Untunge ora ana Gandhy, nek ana Gandhy wis diuneke sing ueleke ora njamak, merga Raras dandan mung nggo nyenengke wong lanang. Adhine yo lanang, luwih ngerti piye dayane wong lanang yen nyawang Mbak Rarase kaya ngono kuwi.

“Sorry yo, Mas, suwe banget, soale aku bingung milih klambi……….” tembunge Raras marang Indra karo mbenake tatanane rambute.

“That’s fine, honey…………..” kandhane Indra karo mbenake kaca mripate.

Ora let suwe mobile Indra wus mlayu tekan kawasan Tugu Yogya.

“Loh, iki arep nendi to…………..” takone Raras.

Indra mung meneng wae, soale Raras ki nek diladeni terus dadi cerewit banget, mulakna dheweke milih meneng.

Tangane Raras ngoyog-oyog awake Indra,”Nendi to, Mas……….”

“Ada deh pokoknya, rahasia, ha…ha…ha…ha ” kandhane Indra.

Raras dadi penasaran.

**********

Ning liya enggon, Aryo putrane Pak lan Bu Dewo sing nomer loro lagi ngajari mahasiswa-mahasiswi anyar sing pingin sinau biola, padahal dheweke dhewe lagi mahasiswa tingkat telu. Dheweke ki bocah lanang ringkih, klemah klemeh, kaya cah wadon, mulane Pak Dewo ora ngira nek Aryo bakal isa nerusake panjakane dadi dosen. Kadang-kadang Aro ngrasakake loru ning ati sing banget-banget merga Pak Dewo nyok underestimate marang dheweke. aryo sengaja njupuk Prodi Seni Musik, sanajan meneng-meneng nyambi kuliah Sastra Inggris.

Amarga ora tau dipercaya karo Pak Dewo, dheweke arang bali ning ngomah, luwih seneng melu kegiatan ning kampus, konser musik tunggal lan liya-liyane.

‘Paa, memang Gandhy kuat, dan lebih laki-laki daripada Gandhy, tapi akan kubuktikan siapa yang memiliki talenta di bidang ilmu, saya atau Gandhy…………’

‘Ma, maaf, aku nggak mau pulang kalau dibanding-bandingkan dengan anak Mama yang lain, tapi aku di sini bahagia Ma……….maaf Eyang, Aryo belum sempat besuk Eyang, tapi Eyang juga sering tidak adil kepada Aryo, mentang-mentang dulu suka sakit-sakitan……….” batine Aryo karo tangane mainke biolane. Suarane marai sing ngrungoke terhanyut.

“Memangnya Mas Aryo kenapa, kok biolanya kayak gitu, kayak menghayati sesuatu gitu, matanya pakai berkaca-kaca segala………” pitakone sing diwarahi biola.

Aryo mung mesem,”Sudah, yok kita lanjutin saja………….”

************

Gandhy isih durung isa mbagi kuliah karo jadwal pertandingan balap motor. Tanpa pengawasane Pak lan Bu Dewo hobine mbalap saya dibladeg ora seren. Kalah utawa menang ora masalah, sing penting bathine puas. Aryo dhewe ora wani nguneke adhine.

**********

Sakwatara kuwi mobile Indra wus tekan papan parkir Pesisir Baron. Srengengene wus tekan dhwur sirah, nganti jakete Indra dicopot nggo ngeyupi Raras.

“Kita mau kemana ini, Mas”

“Ikut sajalah, aku ada janji dengan teman di sebuah motel sekitar sini, ikut ya………” kandhane Indra.

“Oke………………”

Indra lan Raras mlaku ning salah sijine motel ning sakcedhake Pesisir Baron. Raras dikon nunggoni ning salah sijine kamar. Raras ki yo manut wae, kaya bocah goblog kae, kaya isih cilik apa-apa manut. Indra enggal-enggal rembugan karo kancane nganggo handphone. Ora let suwe kancane teka, terus langsung dijak mlebu kamar. Ora nganti sepuluh menit kancane Indra lunga saka motel enggal-enggal nglakuke jeepe ninggalake Taman Wisata Baron.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: