Posted by: ekosuryanti | February 29, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 5)

pesisir-baron-1.jpgpantai-selatan2.jpgRaras lan Indra wus tekan ana ing salah sawijining motel ning Pesisir Baron, pojokan kutha Jogja. Bocah loro padha ngobrol ning ngarep kamar motel. Indra durung bisa ngenut niate marang Raras. Raras kawit mau malah kerasa gerah ning kamar. Pingin mlaku-mlaku ning pesisir ngarakake panas. Mula kuwi Indra lan Raras mung ning garep motel. Raras ora bisa nggagas apa sing dikarepke Indra.

Baron di menjelang hari gelap

*******

Ghandy saka arena balap sajak ora pingin terus bali. Dheweke ngerti yen Papa lan Mamane lagi ora ning ndalem. Pak Dewo, Papane lagi sibuk ngrampungke job karo NGO-ne, malah ana rencana arep ning Sidney neruske studi ning kana.  Ibu Dewo dhewe lagi susah, nunggone Eyange bocah-bocah ning Semarang. Sajake nembe gerah tuwa. Bu Dhewo ora tegel ninggal Eyange bocah-bocah. Trekahe bocah-bocah dadi sakarepe dhewe.

Saka arena balap, Ghandy ngajak kanca-kancane balapan motor ngliwati dalan-dalan ning kutha Jogja sisih kidul wetan.

“Kamu nggak tau khan kalau ning Jogja ada daerah yang semua tanahnya berwarna merah, pokoknya hampir semualah, dari Piyungan kita langung naik ke bukit hijau, ada huta Wanagama, hutan Jati yang meranggas, jalannya berkelok-kelok, berani enggak kita tembus itu, nanti kita istirahat di dekat Baron, lumayan bakar-bakar ikan di sana, mau enggak, oke…..” Ghandy nggambleh ning ngarepe pembalap-pembalap liyane.

“Oke, hari ini kita nembus Pegunungan Selatan di Jogja, nanti kita coba ke Ungaran atau ke mana kek……” kandhane Rio, kanca balape sing asli Temanggung.

“Selama ini gue hanya dengar Gunung Kidul dari tukang bakso yang sering lewat di kompleks perumahan gue, mungkin saat inilah kesempatannya…….” saute Bobby, kancane Gandhy sing asli Betawi.

“Nyong sih wis tau rana, karo batir-batir inyong, ning pas ora mbalap, ping sitok, inyong yo gelem, sakjane awake inyong wis pegel kabeh……….” Ahmad saka Kebumen  melu nyaut-nyaut.

Bocah wolunan numpaki motor balape dhewe-dhewe iring-iringan nuju kutha Yogya. Tangane dadi iteng kae nek ora dha nganggo kaos tangan. Bocah-bocah kuwi nek ning sirkuit mesti dha rebutan entuk hadiah, nanging nek ora lagi tetandingan wus kaya paseduluran. Gandhy pancen nek nggon pergaulan ki paling gaul dhewe sak kampung, malah sak keluargane. Bocah kuwi pancen sneng srawung marang sapa-sapa. Siji sing isih diwegahi, apa kuwi, cah wedhok, mbok ayua kaya ngapa wus. Sing disenengi mbalap, nganti ora sempat mbajuli cah wedok. Mulakna paling sengit weruh Mbakyune Raras trekahe ora nggenah, gampang kapilut, gampang dicedaki cah lanang. Nek nganti Mbakyune trekahe ngluwihi wates mesti wus digetaki.

ghandy-dan-club-balap.jpg

Ghandy karo kanca-kancane ndhisik-ndhisikan tekan Pesisir Baron. Menawa kesel leren sedela karo ngedemke mesin sepeda motore.

********

Raras kawit mau ngrasakake sumuk banget ning njero kamar. Sakjane Indra wus pesen rong kamar, nanging Indra mesthi yo pingin kepethuk karo Raras. Dheke mlaku-mlaku ning pesisir Baron tanpa dikancani karo Indra. Indra sambat nek lagi kesel, embuh kesel ning ngapa.

“Mas Indra, Raras rada sumuk ning njero terus, aku tak mlaku-mlaku sedelok ndelok laut, gelem ngancani aku ora…..” takone Raras.

“Sakkarepmu…” wangsulane Indra rada nggondok.

Raras isih rada kelingan karo ngendhikane Eyang-eyange dhek durung dadi peragawati lan cover girl, “Raras, kowe enthuk dadi kaya ngono, nanging Eyang ra seneng nek kowe dadi dolanan wong lanang, aja nganti kowe sak kamar turu karo wong lanang, abot, cah wedok nek wus ngglayut wong lenang, wus ora bisa ngadeg maneh, nek wong lanang gampang…”

“Napa eyang mboten marengke kula dolan kalih cah lenang?…….” takone Raras karo ngepang rambute.

“Udu kuwi sing dimaksud Eyang, akeh contone, cah wedok meteng sakdurunge nikah merga kelewat batas…….” jawabe Eyange, “Aja gelem dijak turu sak kamar karo cah lanang, sapa wae……”

“Eyang, Mbak Raras niku kan pun rada dewasa, pun retos lah….” kandhane Ghandy karo mripate dipecengke sithik marang Eyange.

“Cah kaya ngono kok reti…….tontonane mung sinetron wae, uripe ya kaya sinetron….” ngendikane Eyang-eyange.

Raras isih rada kelingan apa sing dikandhakake Eyange. Ning gandheng cah wedok zaman saiki wus oangel percaya.

Raras mung lingguh ning dhuwur perahu motore nelayan Baron, karo kelingan kandhane wong-wong sing nresnani dheke. “Nanging, Mas Indra ki apikan, gek ngganteng kae, mosok arep macem-macem mbek aku, gek nek mesem dhekik pipine ngana  kae……………” lamunane Raras karo mesam mesem dhewe kaya cah stress.

Dumadakan seka mburi anak salah sawijining nelayan sing nggablok gegere, “Dik, aja ngalamun, engko kesurupan, wus kana mulih, galo srengene wus rada angslup, engko kesoren……..”

Raras terus ninggalake papan kuwi. Batine ora trima, “Wah Pak-e ki marai impen-impenku ilang…..”

*******

Ana dalan-dalan pinuju Baron katon Ghandy lan kanca-kancane lagi ndisik-ndisikan tekan Pesisir. Sanajan nek ning sirkuit dadi musuh, nanging tetep kanca akrab. Menawa motor salah sijine rusak terus diupakara bareng-bareng. Saiki katone wus tekan Tanjung Sari. Ora suwe engkas lak yo tekan Baron.

*******

Raras katon mlaku rindhik-rindhik menyang motel. Ndah apa kagete weruh ning kamare ana Indra lagi turu.

“Loh, kok tidur di kamar saya, aku turu ngendi…….”

“kene….” karo naboki bantal sak cedhake.

Raras weruh Indra ning kamare rada kelingan karo ngendhikane Eyange, nanging………Dheweke pingin mlayu. Indra wus nggujengi jarum suntik.

“Aja, aja , Mas, aku wedi jarum suntik, iki apa……”

“Loh, apa urung tau suntik pas cilik…..iki padha wae…” kandhane Indra rada meksa.

Tangane Raras ditarik-tarik, ning mrucut wae wong bar kringeten akeh banget. Raras mung bengok-bengok karo mlayu sak isane, nanging kuncine kamar kecekel Indra.

(ana candhake)


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: