Posted by: ekosuryanti | March 25, 2008

Ghandy lan Bapakne (Seri 6)

wonosari-sekarang.jpgPesisir BaronGhandy lan kanca-kancane siji mbaka siji tekan dalan sing ngliwati Pesisir Baron. Wus arang bus, mobil, lan kendaraan liyane sing dha parkir ning sacedhake Baron. Kanca-kancane dha getun, amarga ngapa kok ora tekan mau awan, dadi ora isa nyawang laut lan dolanan ning sacedhake. Nek wengi lak ya ora penak-penaka. Akeh-akehe kendaraan wus mandheg ning papan parkir sacedhake motel. Motel sing paling penak tur ya ora larang, paling gedhe ning sacedhake kana, ya mung motel “Angel Park”. Sakjane jeneng kuwi ora patia cocok karo papane, amarga motel kuwi ora ngatonake glamour.

Ghandy lan kanca-kancane nggiliki kahanan Pesisir Baron ora suwe. Langit wus semu peteng. Sesawangan banyu laut ya wus ora biru. Ghandy rada mesakake ndeleng kanca-kancane, wus kesel, e malah kewengen tekan Baron. Ora weruh wong bakul maneh. Dheke banjur ngajak kanca-kanacane ninggalake Pesisir.

“Aku tak dhisik, soale selek kebelet je, langsung ae ning motel “Angel Park” ya……..aduh selek kebelet je, engko cepet wae dha nyusul……” kandhane Ghandy marang sobat-sobate.

“Bareng wae, wus wengi ngene, kesel awakku, sesuk wae ning pantai-ne……” kandhane salah sawijining kancane karo nggujengi gegere, “awakku ambune wus ora karuan ngene….”

Kanca-kanca liyane dha sarujuk, Ghandy lan kanca-kancane banjur mlayukke montire nang motel “Angel Park”. Banjur dha mlayu nggoleki toilet.

“Mas….mas, arep nendi, ning resepsionis sik…” kandhane satpame motel kuwi.

“Sorry, Pak, selek kebelet je……….nunut sik nggih Pak, engko ning omongan karo resepsionise diambu, lak ra isa mbajuli resepsionise….” guyone Ghandy karo cengar cengir.

“Oalah Mas, iki Mas Ghandy sing nyok ning koran kae to, piye Mas, menang ora pertandingan wingi kae………” pitakone satpam-e.

“Aku ki mesti nomer telu, Pak, wingi ki ya iya………ning aku mumet, meh ujian kuliah iki lho Pak, karo Papa wus di seneni terus, wingi bijiku amburadul, merga terforsir melu tetandingan balap terus………” semaure Ghandy. Pangrungone Ghandy keganggu suwara wong nyeluk jenenge saka salah sawijining kamar motel.

“Sik…sik, Pak njenengan mireng suwara bocah wedhok……mbengok njaluk tulung……..” pitakone Ghandy.

Pak satpame mung tolah-toleh karo ngetutke Ghandy. Ghandy nggoleki arah suwara mau kae. Lakune Ghandy mandheg ana salah sawijining kamar ning pojokan motel kuwi. Pak satpam lan kanca-kancane mung bingung, ning melu ngetutke lakune Ghandy.

Saka kamar kuwi keprungu suwarane Mbayune Raras.

“Tulung, Mas aja suntik aku nganggo obat-obatan kuwi, aku pancen ora alim, nanging aja ngangsi aku kelebon narkoba, tulung…….” Raras nangis-nangis ngrujuk Indra supaya ora ngganggu dheweke nganggo barang haram kuwi.

“Kowe munafik, Ras, kamu itu genit, tapi ternyata kamu munafik, kamu pura-pura nggak mau tidur denganku, dari tadi siang kutungguin kamu, cinta kamu palsu, ….semestinya kalau Raras cinta padaku, ya harus ikuti jalanku………” kandhane Indra rada sero terus galak.

“Yah, tapi aku nggak bisa ……….badanku menolak perbuatanku itu, kalau kamu melakukannya denganku, kamu untung, Raras akan rugi besar………..”

“Itu kata siapa, nenek kamu, kalau kamu…..coba kalau kamu mau tidur sejak siang tadi, aku nggak akan pakai jarum suntik ini………..”

Raras mbalangi Indra nganggo barang apa wae, nganti ora ana barang liya, akhire mung nangis, “Jangan………jangan, Indra, baik akan Raras turuti kemauan kamu, tapi jangan pakai barang itu…………”

“Naa, gitu enak, dari tadi kek………..”

Sadurunge Raras nindhake kabeh karepe Indra, lawang kamar dijebol dening Ghandy, direwangi karo kanca-kancane.

“Mbak Raras ora perlu nindhake kuwi, iki Ghandy-ne Mbak Raras teka……………” kandhane Ghandy ketus. “Tidak, aku nggak ngijinin kaka gue ngladeni lu, Mbak Raras itu cewek kampung, tapi dia tidak boleh kamu gituin.”

Tangane Indra arep ngantemi Indra, nanging dheweke kelingan ngendhikane eyange, “Satriya iku menang ora nganggo kekerasan, nanging nganggo basa sing apik…….., pedangmu ning lathimu, udu tanganmu…………”

Dheweke banjur ngruket Mbakyu-ne Raras sing nangis tur isin ngalami kedaden kuwi.

Pak satpam enggal-enggal nyeluke karyawane hotel supaya kamare gek diberesi, ora let suwe banjur Polisi rawuh, nyekel Indra.

******

Wengi kuwi Ghandy lan Raras, uga kanca-kancane Ghandy nginep ning motel. Ghandy terus nglipur Raras, amarga sajake dheweke trauma ngadhepi kedaden kuwi.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: